Baśka Wesołowska
Baśka Wesołowska
Baśka Wesołowska
Baśka Wesołowska
Baśka Wesołowska
Baśka Wesołowska

“Więzy” to cykl płócien mający na celu próbę zobrazowania często dość skomplikowanych relacji między ludzkich. Cykl został tymczasowo porzucony.