Baśka Wesołowska
Baśka Wesołowska
Baśka Wesołowska
Baśka Wesołowska
Baśka Wesołowska
Baśka Wesołowska

„Przejście” to cykl obrazów dotyczący wyprawy Camino de Santiago w 2013 roku. Podjęcie owej wędrówki jest wydarzeniem symbolicznym. Nastąpiło bowiem po zamknięciu ważnego etapu w życiu autorki, jakim jest zakończenie edukacji artystycznej oraz wejście na samodzielną ścieżkę twórcy. To też próba zdefiniowania na nowo pojęć i zajmowanych stanowisk estetycznych. Podjęcie, zepchniętego na margines w dzisiejszej sztuce, tematu pejzażu ma służyć ich re-definicji oraz ponownemu znalezieniu inspiracji.