Baśka Wesołowska
Baśka Wesołowska
Baśka Wesołowska
Baśka Wesołowska
Baśka Wesołowska
Baśka Wesołowska

Jednym z kierunków w mojej twórczości jest poszukiwanie sposobu na uzewnętrznienie zapomnianych historii. Obrazy stanowią próbą ożywienia ich, powtórnego przywrócenia do ludzkiej świadomości. Tworząc, rozpatruję problem fundamentalnych wartości pamięci, dorobku kulturowego, czy też dziedzictwa historycznego funkcjonującego we współczesnym świecie. Prezentowany świat opowiedziany jest językiem malarskiego kolażu.